مع بدء الانتخابات، توجه الفنانون الایرانیون الى صنادیق الاقتراع لیدلون باصواتهم وینتخبون رئیسهم لـ4 سنوات قادمة.

 

فقد توجه عدد کبیر من الفنانین الایرانیین منذ الساعات الاولى من صباح الجمعة 14 یونیو/ حزیران، مع بدء عملیة الانتخابات الرئاسیة فی ایران، الى صنادیق الاقتراع لاختیار الرئیس ال 11 فی ایران.

ومن بین الفنانین الذین ادلو بأصواتهم، النجم امین حیایی ، نیلوفر خوش خلق، صابر ابر، دانیال عبادی، بوران درخشنده، رخشان بنی اعتماد، بکاه آهنکرانی، روناک یونسی، بولاد کیمیایی، بهاره رهنما، محمد رضادرویش، سام درخشانی، فلور نظری، احمد کاوری، محمود باک نیت، حسن جوهرجی، بابک حمیدیان، جمال شورجه، بروانه معصومی، امیر تاجیک، هوشنک توکلی، مهدی رحمانی، مهدی شیرزاد، مهدی سلوکی و عدد کبیر من الفنانین الآخرین.

وکان بعض الفنانین ینتظر دوره فی طابور المنتخبین لیدلی بصوته فی صندوق الاقتراع، منهم الفنان حامد عنقاء، فریدون جیرانی، محمد حسین لطیفی، محمد رضا شفیعی، محسن علی اکبری، رضا جودی، شیبان خاقانی، حسن نقاشی، مهدی کلستانه، رامین عباسی زاده، علی کمالی نجاد و آخرون یتوافدون.

وقد ازدحمت مراکز الانتخاب منذ الساعات الاولى لصباح الیوم بالناخبین الایرانیین للادلاء باصواتهم واختیار رئیسهم الجدید .
 

رمز الخبر 185012